League Fall League

Captain : Mohammed Fazil Ali

Ahsan Mohammed
Abuthageer
Naveed
Sameen
Meraj Asif
Saad Arij
Babar
Aziz
Ashraf
Syed Ahsan
Ahsan Jaffery
Haroon
Asim
Usman
Mansoor
Imran

 

League Fall League
Captain : Kareemulla Mohammed

Zahid Ali
Iftequar Mohammed
Ziaur Rehman
Basarat Mohammed
Asadullah Khan
Haleem Wahab
Ahsan AlRefai
Kamal Ashraf
Azeem Mohammed
Faisal Naseem
Shafi Mohammed
Nasir Rehan
Waseem Imran
Noor Syed
Zohaib Khwaja
Shakeel Ahmed
Munnawar

 
League
Captain  : Ozair Yoonas
Adeel Yoonas
Sohail Yoonas
Mohamed Adeel
Asif Bari
Nabil Azmat
Arif Shareef
Rizwan Javid
Asif Imran
Awais Gillani
Adil Khan
Fawade Khan
Imran Lakhani
Touqeer Mohamed
League Fall League

Captain : Shareef Syed
Rashid
Istiaq
Mansoor
Ali
Hamed
Feroz
Shakeel
Arbaz
Muneeb
Haider
Pasha
Amir
Nishad
Maaz
Fahad
Munawar
Faisal

 
League Fall League

Captain  : Mansoor Mohamed Salihu
Mohamed Javid
Syed Wajahath
Majid Khaleem
Jaffer Shamsudeen
Basheer Ahamed
Rafique Sulaiman
Sadath Hussain
Khalid Khan
Saquib
Masud Rana
Hyder
Zain
Abzal
Muzaffar
Muhammad Roshan
Naina Maraikar
Wasim

 
League Fall League
Captain : Ayoob Mohammed

Shafi Ur Rehman
Shabeer Basha
Azeem Syed
Jaweed Mohammed
Imran Shaik
Rasheed Syed
Yaser Khan
Muzaffar Shaik
Mateen Mohammed
Tashkeel Syed
Saleem
Junaid
Irfan Syed
Hasson
Mujtaba
Habeeb Uddin
Sumair

 
League Fall League
Captain : Rizwan Rehman

Tanweer mirza
Hassan ali
Ebad rehman
Irfan khan
Rehan khan
Meraj baig
Zohaib khan
Aslam
Mansoor khan
Munnawar
Asim khan
Nadeem hussain
Mikael
Sahil
Imran durrani
Danish
Fahad

 
League Fall League
Captain : Laeeq Akbar

Mubashir
Abu baker
Vaseem
Masood Alam
Kawshif
Zyed
Mujeeb
Ateeq sr
Ateeq jr
Athar
Shahid
Amin
Khaleel
Meraj Bej
Mastan Pasha
Khais Khan

 
Knockout Fall League
Captain : Haris Hassan

Janey Alam
Mohammed Nazeemuddin
Sheik Mohammed
Shibil Mohammed
Samir Pathan
ShahAli Shareef
Azam Mohammed (Jr)
Mansoor Khan
Ehrar Jameel
Hammad
Hassan
Asif PV
Asif Chettiyanthodi
Rafat Firdous
Mohammed Shameer Sulaiman
VajeeUdheen
Azam Mohammed (Sr)

 
League Fall League

CaptainSalman Khan

Arslan Munir
Azim
Abdul
Siraj
Kamran Saeed
Yasser
Shazib
Sameer
Zeeshan
Shahid
Irfan
Atif
Mujtaba
Anwer
Ahsan
Faraz
Zia/Rizwa

 
League Fall League

Captain : Johnny Imam
Amir Javed
Ayan Javed
Aftab Khan
Zaheer Babar
Atif Hashmi
Sibghat Ghori
Binu Kasim
Nabeel Rehman
Azhar Khan
Mobby Imam
Sartaj Mohammed
Abrar Ahmed
Adnan Syed
Maneksha Basheer
Tanveer Hashmi
Aasem Khan
Syed Ibrahim